สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 4 9 9

ท่อPE(PN4)ขนาด16mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-16-1(PN4)x1

ราคา ฿550.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด25mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-25(PN4)x1

ราคา ฿1,900.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด20mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-20-1(PN3.2)x1

ราคา ฿660.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด25mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-25-1(PN3.2)x1

ราคา ฿940.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด16mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-16-1(PN3.2)x1

ราคา ฿480.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN6.3)ขนาด32mm.ยาว100เมตร *****ม้วนขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งขนส่งปกติได้ กรุณาติดต่อ@kanokonline*****

รุ่น 398-32(PN6.3)x1

ราคา ฿1,600.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด16mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-16(PN3.2)x1

ราคา ฿800.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด25mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-25(PN3.2)x1

ราคา ฿1,570.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด16mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-16(PN4)x1

ราคา ฿950.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN6.3)ขนาด63mm.ยาว50เมตร *****ม้วนขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งขนส่งปกติได้ กรุณาติดต่อ@kanokonline*****

รุ่น 398-63(PN6.3)x1

ราคา ฿3,400.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด63mm.ยาว50เมตร

รุ่น 398-63(PN4)x1

ราคา ฿2,900.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด50mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-50(PN4)x1

ราคา ฿3,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด32mm.ยาว100เมตร*****ม้วนขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งขนส่งปกติได้ กรุณาติดต่อ@kanokonline*****

รุ่น 398-32(PN4)x1

ราคา ฿1,400.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อพีอี40มิล ยาว100เมตร(PN6.3) *****ม้วนขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งขนส่งปกติได้ กรุณาติดต่อ@kanokonline*****

รุ่น 398-40(PN6.3)x1

ราคา ฿2,300.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อพีอี40มิลยาว100เมตร(PN4)

รุ่น 398-40(PN4)x1

ราคา ฿2,300.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿820.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด20mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-20(PN3.2)x1

ราคา ฿880.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด20mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-20(PN4)x1

ราคา ฿1,000.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายส่งน้ำLLPE ความหนา2ชั้น ขนาด2" ความยาว100เมตร

รุ่น 6-LLPE-2-NB-100

ราคา ฿1,400.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน