เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วรังผึ้ง ลิ้นบอล เกลียวใน 2^

รุ่น 238-50Bx1

ราคา ฿350.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วรังผึ้ง ลิ้นบอล สวมท่อPVC 1 1/2^

รุ่น 238-40Ax1

ราคา ฿250.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วรังผึ้ง ลิ้นบอล เกลียวใน 3/4^

รุ่น 238-20Bx1

ราคา ฿100.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วรังผึ้ง ลิ้นบอล เกลียวใน 4^

รุ่น 238-100Bx1

ราคา ฿2,000.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน