เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงเกลียวนอกPE 3/4^X25mm.

รุ่น 350-25x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ประแจขันข้อต่อสวมล็อค 20-40 mm.

รุ่น 356-20-40x1

ราคา ฿165.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ประแจขันข้อต่อสวมล็อค 32-63 mm.

รุ่น 356-32-63x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-113x1

ราคา ฿180.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 1^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-115x1

ราคา ฿180.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 2 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-119x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-118x1

ราคา ฿185.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 3/4^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-114x1

ราคา ฿180.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 3^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-120x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 50mm.x1^ เกลียวในสองด้าน

รุ่น 359-32x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 50mm.x3/4^ เกลียวในสองด้าน

รุ่น 359-31x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 63mm.x1/2^เกลียวในสองด้าน

รุ่น 359-33x1

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 75x1 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-104x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 75x1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-100x1

ราคา ฿100.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 75x1^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-102x1

ราคา ฿100.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 75x2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-105x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 75x3/4^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-101x1

ราคา ฿100.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 90 x 1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-106x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 90 x 1^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-108x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 90 x 2 1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-112x1

ราคา ฿150.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน