เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เทปน้ำพุ่งขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(0)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งขนาด1/2^ไชโย

รุ่น 6-69(0)x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำ1รูขนาด1/2^ไชโย

รุ่น 6-69(1)x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง3รูขนาด1/2^ไชโย

รุ่น 6-69(3)x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง2รูขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(2)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง4รูขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(4)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง5รูขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(5)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง4รูขนาด1^ไชโย

รุ่น 6-71(4)x1

ราคา ฿290.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง5รูขนาด1^ไชโย

รุ่น 6-71(5)x1

ราคา ฿290.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งขนาด3/4^(5รู)ไชโย ยาว200เมตร

รุ่น 6-80(5)200x1

ราคา ฿420.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งขนาด1^(5รู)ไชโย ยาว200เมตร

รุ่น 6-81(5)200x1

ราคา ฿500.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง2รูขนาด1/2^ไชโย

รุ่น 6-69(2)x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง3รูขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(3)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน