เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สายส่งน้ำPVCสีฟ้าตราแชมป์ 8^ 100 เมตร 2บาร์

รุ่น 6-PVC08-2CPx1

ราคา ฿16,340.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายส่งน้ำPVCสีฟ้าตราไชโย 2 1/2^ 100 เมตร 4บาร์

รุ่น 6-PVC02-1/2-4CHx1

ราคา ฿3,450.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายส่งน้ำPVCสีฟ้าตราแชมป์ 3^ 100 เมตร 2บาร์

รุ่น 6-PVC03-2CPx1

ราคา ฿3,750.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน