สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 7 7 7 4 7

ท่อPE(PN3.2)ขนาด20mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-20(PN3.2)x1

ราคา ฿880.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด20mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-20(PN4)x1

ราคา ฿1,000.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อพีอี90มิล ยาว100เมตร (PN.6.3)

รุ่น 398-90-1(PN6.3)x1

ราคา ฿13,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อพีอี90มิล ยาว50เมตร (PN.6.3) *****ม้วนขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งขนส่งปกติได้ กรุณาติดต่อ@kanokonline*****

รุ่น 398-90(PN6.3)x1

ราคา ฿6,750.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อพีอี75มิล ยาว50เมตร (PN6.3) *****ม้วนขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งขนส่งปกติได้ กรุณาติดต่อ@kanokonline*****

รุ่น 398-75(PN6.3)x1

ราคา ฿4,550.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อพีอี63มิล ยาว100เมตร(PN6.3)

รุ่น 398-63-1(PN6.3)x1

ราคา ฿6,800.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN6.3)ขนาด63mm.ยาว50เมตร *****ม้วนขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งขนส่งปกติได้ กรุณาติดต่อ@kanokonline*****

รุ่น 398-63(PN6.3)x1

ราคา ฿2,720.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด63mm.ยาว50เมตร

รุ่น 398-63(PN4)x1

ราคา ฿2,320.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด50mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-50(PN4)x1

ราคา ฿2,800.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อพีอี40มิล ยาว100เมตร(PN6.3) *****ม้วนขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งขนส่งปกติได้ กรุณาติดต่อ@kanokonline*****

รุ่น 398-40(PN6.3)x1

ราคา ฿1,840.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อพีอี40มิลยาว100เมตร(PN4)

รุ่น 398-40(PN4)x1

ราคา ฿2,100.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN6.3) 110มิล ยาว50เมตร *****ม้วนขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งขนส่งปกติได้ กรุณาติดต่อ@kanokonline*****

รุ่น 398-110(PN6.3)x1

ราคา ฿9,000.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด16mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-16(PN3.2)x1

ราคา ฿640.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด16mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-16(PN4)x1

ราคา ฿760.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN2.5)ขนาด16mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-16-1(PN2.5)x1

ราคา ฿425.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด16mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-16-1(PN3.2)x1

ราคา ฿432.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด16mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-16-1(PN4)x1

ราคา ฿440.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด20mm.ยาว100เมตร

รุ่น 398-20-1(PN3.2)x1

ราคา ฿660.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN3.2)ขนาด25mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-25(PN3.2)x1

ราคา ฿1,256.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

ท่อPE(PN4)ขนาด25mm.ยาว200เมตร

รุ่น 398-25(PN4)x1

ราคา ฿1,520.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน