สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 2 3 2

สายไมโคร 5/7มิล(ยาว100เมตร)

รุ่น 397-5/7-100x1

ราคา ฿185.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายไมโคร PE 5/7 มิล ยาว 100เมตร

รุ่น 397-PE(5/7)x1

ราคา ฿230.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายไมโคร PE 3/5 มิล ยาว 100เมตร

รุ่น 397-PE(3/5)x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายไมโคร 5/7มิล(ยาว100เมตร) เกรดA

รุ่น 397-5/7-Ax1

ราคา ฿300.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายไมโคร 5/7มิล(มัดละ10เส้นๆละ40ซม.)

รุ่น 397-5/7-102x1

ราคา ฿2.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สายไมโคร 12 มม.x 50 เมตร

รุ่น 397-12-50x1

ราคา ฿220.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายไมโคร 12 มม.x 25 เมตร

รุ่น 397-12-25x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายไมโคร 12 มม.x 20 เมตร

รุ่น 397-12-20x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน