เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ตัวรัดปลายท่อPE 16mm

รุ่น 379-16Px10

ราคา ฿8.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

ตัวรัดปลายท่อPE 25mm

รุ่น 379-25Px10

ราคา ฿16.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

ตัวรัดปลายท่อPE 20mm

รุ่น 379-20Px10

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน