สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 1 7 2

ข้องอ90องศาสวมล็อคตรามือ PN10 PE75x75mm.

รุ่น 355-16RHx1

ราคา ฿420.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90องศาสวมล็อคตรามือ PN10 PE90x90mm.

รุ่น 355-17RHx1

ราคา ฿680.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงลดสวมล็อคตรามือ PN10 PE75x63mm.

รุ่น 353-55-1RHx1

ราคา ฿320.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคตรามือ PN10 PE110x110mm.

รุ่น 353-48RHx1

ราคา ฿950.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคเกลียวนอก ตรามือPN10 PE90x3^

รุ่น 353-18RHx1

ราคา ฿450.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคเกลียวใน ตรามือPN10 PE90x3^

รุ่น 353-28RHx1

ราคา ฿480.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฝาปิดปลายท่อสวมล็อคตรามือPN10 PE110mm.

รุ่น 353-38RHx1

ราคา ฿650.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรสวมล็อคท่อตรามือPN10 PE20x20mm.

รุ่น 356-10RHx1

ราคา ฿80.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมลกล็อคตรามือPN10 PE75x50x75

รุ่น 358-25RHx1

ราคา ฿550.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมลดล็อคตรามือPN10 PE90x63x90

รุ่น 358-26RHx1

ราคา ฿890.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมล็อคตรามือ PN10 PE90x90mm.

รุ่น 358-17RHx1

ราคา ฿890.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคPE40x40mm.

รุ่น 353-45x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90สวมล็อคPE50mm.x2^เกลียวนอก

รุ่น 355-25x1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ประแจพลาสติกขันข้อต่อสวมล็อคท่อพีอีขนาด 32-63 mm.

รุ่น 357-32-63x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฝาปิดปลายท่อสวมล็อคPE32mm.

รุ่น 353-32x1

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90สวมล็อคPE32mm.

รุ่น 355-12x1

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมล็อคPE50x50x50

รุ่น 358-14x1

ราคา ฿210.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมล็อคPE63x63x63

รุ่น 358-15x1

ราคา ฿280.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคPE50x50mm.

รุ่น 353-43x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคPE63x63mm.

รุ่น 353-44x1

ราคา ฿150.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน