เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอPVC+PE1^x32mm.(สวมอุปกรณ์1^)

รุ่น 350-74x5

ราคา ฿37.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้องอPVC+PE3/4^x20mm.

รุ่น 350-72x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE1/2^x16mm.

รุ่น 350-90x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE1/2^x25mm.

รุ่น 350-911x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE3/4^x20mm.

รุ่น 350-93x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE3/4^x16mm.

รุ่น 350-92x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE3/4^x25mm.

รุ่น 350-94x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1/2^x16mm.

รุ่น 350-95x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้องอPVC+PE1/2^x20mm.(สวมอุปกรณ์3/4^)

รุ่น 350-70x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้องอPVC+PE1/2^x25mm.(สวมอุปกรณ์3/4^)

รุ่น 350-71x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1/2^x25mm.

รุ่น 350-969x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1^x16mm.

รุ่น 350-991x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1^x20mm.

รุ่น 350-992x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1^x25mm.

รุ่น 350-993x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1^x32mm.

รุ่น 350-994x5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE3/4^x16mm.

รุ่น 350-97x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE3/4^x20mm.

รุ่น 350-98x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE3/4^x25mm.

รุ่น 350-99x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงสวมอุปกรณ์1/2^+PE16-20-25mm.

รุ่น 350-957x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สามทางสวมท่อPVC+PE20x1/2^x20mm.(สวมอุปกรณ์3/4^)

รุ่น 350-80x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน