เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

กิ๊บจับท่อก้ามปู 1^เหลือง

รุ่น 535-4Yx5

ราคา ฿16.25 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อก้ามปู 3/4^เหลือง

รุ่น 535-3Yx5

ราคา ฿12.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อก้ามปู 1/2^เหลือง

รุ่น 535-2Yx5

ราคา ฿11.25 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อก้ามปู 3/8^เหลือง

รุ่น 535-1Yx5

ราคา ฿10.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อ 1^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 530-4Yx5

ราคา ฿11.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อ 3/4^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 530-3Yx5

ราคา ฿7.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อ 1/2^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 530-2Yx5

ราคา ฿6.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อ 3/8^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 530-1Yx5

ราคา ฿6.25 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สามทาง 1^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50603Yx1

ราคา ฿12.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทาง 1/2^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50601Yx1

ราคา ฿4.80 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทาง 3/8^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50600Yx1

ราคา ฿4.10 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงPVCหนาสีเหลือง(ตรามือ)2^

รุ่น 50205Yx1

ราคา ฿11.70 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรง 1^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50203Yx1

ราคา ฿6.10 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรง 3/4^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50202Yx1

ราคา ฿3.70 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรง 1/2^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50201Yx1

ราคา ฿2.90 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรง 3/8^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50200Yx1

ราคา ฿2.40 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อโค้ง90องศา 1^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50103Yx1

ราคา ฿11.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อโค้ง90องศา 3/4^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50102Yx1

ราคา ฿7.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อโค้ง90องศา 1/2^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50101Yx1

ราคา ฿5.80 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อโค้ง90องศา 3/8^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50100Yx1

ราคา ฿3.70 / 1 แพ็ค มี 1 อัน