สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 7 7 9 8 8

กิ๊บจับท่อก้ามปู 1^เหลือง

รุ่น 535-4Yx5

ราคา ฿16.25 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อก้ามปู 3/4^เหลือง

รุ่น 535-3Yx5

ราคา ฿12.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อ 1^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 530-4Yx5

ราคา ฿11.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อ 3/4^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 530-3Yx5

ราคา ฿7.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อ 1/2^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 530-2Yx5

ราคา ฿6.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

กิ๊บจับท่อ 3/8^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 530-1Yx5

ราคา ฿6.25 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สามทาง 1^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50603Yx1

ราคา ฿12.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทาง 1/2^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50601Yx1

ราคา ฿4.80 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทาง 3/8^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50600Yx1

ราคา ฿4.10 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงPVCหนาสีเหลือง(ตรามือ)2^

รุ่น 50205Yx1

ราคา ฿22.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรง 1^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50203Yx1

ราคา ฿6.10 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรง 3/4^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50202Yx1

ราคา ฿3.70 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรง 3/8^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50200Yx1

ราคา ฿2.40 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อโค้ง90องศา 1^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50103Yx1

ราคา ฿11.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อโค้ง90องศา 3/4^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50102Yx1

ราคา ฿7.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อโค้ง90องศา 1/2^ ตรามือ สีเหลือง

รุ่น 50101Yx1

ราคา ฿5.80 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสายสีเหลือง 3/4^

รุ่น 564-3x1

ราคา ฿4.20 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสายสีเหลือง 1^ (ไม่มีพิมพ์)

รุ่น 564-4x1

ราคา ฿9.63 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4^x 4^ สีเหลือง

รุ่น 562x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย สีเหลือง

รุ่น 563x1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน