เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC90องศาบางตรามือ6^

รุ่น 55106x1

ราคา ฿354.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC90องศาบางตรามือ4^

รุ่น 55104x1

ราคา ฿84.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC90องศาบางตรามือ3^

รุ่น 55103x1

ราคา ฿41.90 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC90องศาบางตรามือ2^

รุ่น 55102x1

ราคา ฿13.90 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC90องศาบางตรามือ1 1/2^

รุ่น 55101x1

ราคา ฿8.05 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC45องศาบางตรามือ6^

รุ่น 55006x1

ราคา ฿276.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC45องศาบางตรามือ4^

รุ่น 55004x1

ราคา ฿84.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC45องศาบางตรามือ3^

รุ่น 55003x1

ราคา ฿34.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC45องศาบางตรามือ2^

รุ่น 55002x1

ราคา ฿11.90 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอPVC45องศาบางตรามือ1 1/2^

รุ่น 55001x1

ราคา ฿8.05 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

งอ90องศาหนาPVCเกลียวนอก 2^ มอก.

รุ่น 54705x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางPVCบาง(ตรามือ)1 1/2^

รุ่น 55401x1

ราคา ฿15.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ต่อตรงลดPVCบาง(ตรามือ)6x4^

รุ่น 55308x1

ราคา ฿222.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ต่อตรงลดPVCบาง(ตรามือ)4x2 1/2^

รุ่น 55306x1

ราคา ฿52.10 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

หน้าจาน พีวีซี 2 1/2^

รุ่น 271-7x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

หน้าจาน พีวีซี 5^

รุ่น 271-10x1

ราคา ฿670.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วปีกผีเสื้อ PVC 4^

รุ่น 272-9x1

ราคา ฿1,950.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วปีกผีเสื้อ PVC 3^

รุ่น 272-8x1

ราคา ฿1,800.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วปีกผีเสื้อ PVC 8^

รุ่น 272-12x1

ราคา ฿5,800.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วปีกผีเสื้อ PVC 6^

รุ่น 272-11x1

ราคา ฿4,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน