เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)3^x3/4^

รุ่น 58010x1

ราคา ฿85.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ตราไชโย)2^x1 1/2^

รุ่น 58009x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)3^x1^

รุ่น 58011x1

ราคา ฿85.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)2^x3/4^

รุ่น 58007x1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)2^x1/2^

รุ่น 58006x1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)1 1/2^x1^

รุ่น 58005x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)1 1/2^x3/4^

รุ่น 58004x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)1 1/2^x1/2^

รุ่น 58003x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)1^x3/4^

รุ่น 58002x1

ราคา ฿10.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)1^x1/2^

รุ่น 58001x1

ราคา ฿8.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเกษตรลด(ไชโย)3/4^x1/2^

รุ่น 58000x1

ราคา ฿6.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางลดPVCบาง(ตรามือ)4x3^

รุ่น 55506x1

ราคา ฿149.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90องศาเกษตร(ไชโย)2^

รุ่น 58505x1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90องศาเกษตร(ไชโย)1 1/2^

รุ่น 58504x1

ราคา ฿15.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90องศาเกษตร(ไชโย)1^

รุ่น 58503x1

ราคา ฿8.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90องศาเกษตร(ไชโย)3/4^

รุ่น 58502x1

ราคา ฿4.70 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90องศาเกษตร(ไชโย)1/2^

รุ่น 58501x1

ราคา ฿3.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สี่ทางลดPVC+PE(ไชโย)2^x25mm.

รุ่น 58409x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สี่ทางลดPVC+PE(ไชโย)2^x16mm.

รุ่น 58407x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สี่ทางลดPVC+PE(ไชโย)1 1/2^x20mm.

รุ่น 58405x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน