เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^*1/2^เกลียวด้านเดียว **

รุ่น 359-300x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^*3/4^เกลียวในด้านเดียว **

รุ่น 359-301x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^*1^เกลียวในด้านเดียว **

รุ่น 359-302x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^x1 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-303x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^x2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-304x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x3/4^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-306x1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x1^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-307x1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x1 1/2^ เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-308x1

ราคา ฿140.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-309x1

ราคา ฿140.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x2 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-310x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-311x1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x3/4^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-312x1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x1^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-313x1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x1.1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-314x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-315x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x2 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-316x1

ราคา ฿210.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x3^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-317x1

ราคา ฿210.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^x1^เกลียว2ด้าน **

รุ่น 359-402x1

ราคา ฿145.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x1/2^เกลียวในสองด้าน

รุ่น 359-405x1

ราคา ฿150.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x1^เกลียวในสองด้าน

รุ่น 359-407x1

ราคา ฿160.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน