สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 3 7 8

แคลมป์ท่อPVC 1 1/2^x3/4^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-41x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์รัดแยกท่อPVC-ออกเกลียวในสองด้าน1 1/2^x3/4^

รุ่น 359-51x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์รัดแยกท่อPVC-ออกPEสองด้าน1 1/2^x20mm.

รุ่น 359-71x1

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์รัดแยกท่อPVC-ออกPEสองด้าน1 1/2^x16mm.

รุ่น 359-70x1

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์รัดแยกท่อPVC-ออกเกลียวในสองด้าน1 1/2^x1^

รุ่น 359-52x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์รัดแยกท่อPVC-ออกPEด้านเดียว2^x20mm.

รุ่น 359-64x1

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์รัดแยกท่อPVC-ออกเกลียวในสองด้าน1 1/2^x1/2^

รุ่น 359-50x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^*1/2^เกลียวด้านเดียว **

รุ่น 359-300x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^*3/4^เกลียวในด้านเดียว **

รุ่น 359-301x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^*1^เกลียวในด้านเดียว **

รุ่น 359-302x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^x1 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-303x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^x2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-304x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x3/4^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-306x1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x1 1/2^ เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-308x1

ราคา ฿140.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-309x1

ราคา ฿140.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x2 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-310x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-311x1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x3/4^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-312x1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x1^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-313x1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x1.1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-314x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน