สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 1 9 4

ชุดหัวน้ำหยดหมุดได้ 25หัว ขาปัก+สายไมโคร 5/7 25 ม.

รุ่น 9014-3x1

ราคา ฿250.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ชุดหัวพ่นหมอก1ทาง ท่อPVC4เมตร+ข้อต่อสายยาง(DIY)

รุ่น 9020-374-C1x1

ราคา ฿259.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETต่อตรงpvcเกลียวนอก1/2^กาวทาท่อ+เทปพันเกลียว

รุ่น SET-TS-056x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETข้องอPVC 1/2^ จำนวน 4ตัว

รุ่น SET-TS-074x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETข้องอเกลียวใน 1/2^ จำนวน 3ตัว

รุ่น SET-TS-075x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETข้องอ90เกลียวใน1/2^ข้องอ90+เทปพันเกลียว

รุ่น SET-TS-070x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETข้องอ90เกลียวใน3/4^ข้องอ90+เทปพันเกลียว

รุ่น SET-TS-071x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETต่อตรงเกลียวนอก1/2^ข้องอ90+เทปพันเกลียว

รุ่น SET-TS-066x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETต่อตรงเกลียวนอก1/2^ข้อต่อสามทาง+เทปพันเกลียว

รุ่น SET-TS-068x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETข้องอ90เกลียวใน1/2^กาวทาท่อ+เทปพันเกลียว

รุ่น SET-TS-062x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETข้อต่อสามทางเกลียวใน1/2^กาวทาท่อเทปพันเกลียว

รุ่น SET-TS-064x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETต่อตรงpvcเกลียวใน1/2^กาวทาท่อ+เทปพันเกลียว

รุ่น SET-TS-058x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETข้องอ90เกลียวนอก1/2^กาวทาท่อ+เทปพันเกลียว

รุ่น SET-TS-060x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETสี่ทางตั้งฉากPVC 1/2^กาวทาท่อpvcตราแชมป์10ml

รุ่น SET-TS-054x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETสี่ทางตั้งฉากPVC 3/4^กาวทาท่อpvcตราแชมป์10ml

รุ่น SET-TS-055x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETสามทางตั้งฉากPVC 1/2^กาวทาท่อpvcตราแชมป์10ml

รุ่น SET-TS-052x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETสามทางตั้งฉากPVC 3/4^กาวทาท่อpvcตราแชมป์10ml

รุ่น SET-TS-053x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSET9ต่อตรงเกลียวใน1/2^กาวทาท่อpvcตราแชมป์10ml

รุ่น SET-TS-048x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETข้อต่อสามทางเกลียวใน1/2^กาวทาท่อpvcตราแชมป์

รุ่น SET-TS-049x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ชุดSETปลั๊กเกลียวนอก1/2^

รุ่น SET-TS-044x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด