เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 16mm.

รุ่น 377-16HSx1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 19mm.

รุ่น 377-19HSx1

ราคา ฿100.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 20mm.

รุ่น 377-20HSx1

ราคา ฿115.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 32mm.

รุ่น 377-32HSx1

ราคา ฿150.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 22mm.

รุ่น 377-22HSx1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 18mm.

รุ่น 377-18HSx1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 17mm.

รุ่น 377-17HSx1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 27mm.

รุ่น 377-27HSx1

ราคา ฿140.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 21mm.

รุ่น 377-21HSx1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

โฮซอเจาะเหล็ก 25mm.

รุ่น 377-25HSx1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Inverter 300 IGBT

รุ่น 1-MMA-300Sx1

ราคา ฿1,824.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 7/8"-1 1/8"

รุ่น 10-OR-N-1Ax1

ราคา ฿7.20 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 1/2"-5/8"

รุ่น 10-OR-N-MOOx1

ราคา ฿6.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา3/4"-1"

รุ่น 10-OR-N-OXx1

ราคา ฿6.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 1/2"-3/4"

รุ่น 10-OR-N-OOx1

ราคา ฿6.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 3/8"-1/2"

รุ่น 10-OR-N-OOOx1

ราคา ฿6.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา1 1/4"-1 7/8"

รุ่น 10-OR-N-2Ax1

ราคา ฿7.80 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 1 1/2"-2 1/8"

รุ่น 10-OR-N-2x1

ราคา ฿7.80 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลลาPVC1/2"-5/8"

รุ่น 10-OR-P-MOOx1

ราคา ฿9.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลาPVC3/8"-1/2"

รุ่น 10-OR-P-OOOx1

ราคา ฿9.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน