เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 1/4^x1/4^

รุ่น P-01x1

ราคา ฿18.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 1/4^x5/16^

รุ่น P-02x1

ราคา ฿18.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 1/4^x3/8^

รุ่น P-03x1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 3/8^x1/4^

รุ่น P-04x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 3/8^x5/16

รุ่น P-05x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 3/8^x3/8^

รุ่น P-06x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 3/8^x1/2^

รุ่น P-07x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 1/2^x1/4^

รุ่น P-08x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางเสียบสายทองเหลือง 3/8^ ตัว T

รุ่น P-42Tx1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 1/2^x5/16^

รุ่น P-09x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 1/2^x3/8^

รุ่น P-10x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 1/2^x1/2^

รุ่น P-11x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ลดเหลี่ยมทองเหลือง 1/4^x1/8^

รุ่น P-12x1

ราคา ฿18.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ลดเหลี่ยมทองเหลือง 3/8^x1/4^

รุ่น P-13x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ลดเหลี่ยมทองเหลือง 1/2^x1/4^

รุ่น P-14x1

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ลดเหลี่ยมทองเหลือง 3/4^x1/2^

รุ่น P-15-1x1

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 1/8^

รุ่น P-16x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ลดเหลี่ยมทองเหลือง 1/2^x3/8^

รุ่น P-15x1

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 1/4^

รุ่น P-17x1

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 3/8^

รุ่น P-18x1

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน