สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 4 5 6

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 1/2^x3/8^

รุ่น P-10x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ต่อตรงเสียบสายทองเหลือง 1/2^

รุ่น P-39x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 3/8^x1/4^

รุ่น P-04x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 3/8^x5/16

รุ่น P-05x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 3/8^x3/8^

รุ่น P-06x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 3/8^x1/2^

รุ่น P-07x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวในเสียบสายทองเหลือง 1/2^x1/4^

รุ่น P-08x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ลดเหลี่ยมทองเหลือง 1/2^x3/8^

รุ่น P-15x1

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 1/8^

รุ่น P-16x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 3/8^

รุ่น P-18x1

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 1/2^

รุ่น P-19x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 1/4^x1/8^

รุ่น P-20x1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 3/8^x1/4^

รุ่น P-21x1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 1/2^x1/4^

รุ่น P-22x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลือง 1/2^x3/8^

รุ่น P-23x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวนอกเสียบสายทองเหลือง 1/4^x1/4^

รุ่น P-24x1

ราคา ฿18.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวนอกเสียบสายทองเหลือง 1/4^x5/16^

รุ่น P-25x1

ราคา ฿18.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวนอกเสียบสายทองเหลือง 1/4^x3/8^

รุ่น P-26x1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวนอกเสียบสายทองเหลือง 1/4^x1/2^

รุ่น P-27x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกลียวนอกเสียบสายทองเหลือง 3/8^x1/4^

รุ่น P-28x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน