เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 7/8"-1 1/8"

รุ่น 10-OR-N-1Ax1

ราคา ฿7.20 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 1/2"-5/8"

รุ่น 10-OR-N-MOOx1

ราคา ฿6.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา3/4"-1"

รุ่น 10-OR-N-OXx1

ราคา ฿6.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 1/2"-3/4"

รุ่น 10-OR-N-OOx1

ราคา ฿6.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 3/8"-1/2"

รุ่น 10-OR-N-OOOx1

ราคา ฿6.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา1 1/4"-1 7/8"

รุ่น 10-OR-N-2Ax1

ราคา ฿7.80 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 1 1/2"-2 1/8"

รุ่น 10-OR-N-2x1

ราคา ฿7.80 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลลาPVC1/2"-5/8"

รุ่น 10-OR-P-MOOx1

ราคา ฿9.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลาPVC3/8"-1/2"

รุ่น 10-OR-P-OOOx1

ราคา ฿9.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อPVC3/4"-1"

รุ่น 10-OR-P-OXx1

ราคา ฿9.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็ฒขัดรัดท่อ หางปลา 1/1/2"-2 1/8"

รุ่น 10-OR-P-2x1

ราคา ฿12.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 1"- 1 3/8"

รุ่น 10-OR-N-1x1

ราคา ฿7.20 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลาPVC1"-1 3/8"

รุ่น 10-OR-P-1x1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลาPVC1 3/4"- 2 3/8"

รุ่น 10-OR-P-2Xx1

ราคา ฿12.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลาPVC 1 1/8"-1 5/8"

รุ่น 10-OR-P-1Xx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลาPVC7/8"-1 1/8"

รุ่น 10-OR-P-1Ax1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา PVC1 1/4"-1 7/8"

รุ่น 10-OR-P-2Ax1

ราคา ฿12.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลา 5/8"-7/8"

รุ่น 10-OR-N-Ox1

ราคา ฿6.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เข็มขัดรัดท่อ หางปลาPVC 1/2"-3/4"

รุ่น 10-OR-P-OOx1

ราคา ฿9.60 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

กิ๊บรัดท่อเหล็กชุบ 1 1/2-2 1/8^#1111

รุ่น 10-2x1

ราคา ฿6.30 / 1 แพ็ค มี 1 อัน