สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

สามทางPVC+เทปน้ำหยดแบน1/2^-16.5mm.(สวมอุปกรณ์3/4^)

รุ่น 350-181Bx5

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สามทางPE-เทปน้ำหยด25-16.5mm.

รุ่น 350-152x5

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สามทางPE-เทปน้ำหยดแบบแบน20-16.5mm.

รุ่น 350-151Bx5

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อสามทางเทปน้ำหยดแบบแบน 16.5mm

รุ่น 350-143Bx5

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเปอร์เมท-เทปน้ำหยด16-16.5mm.

รุ่น 350-141x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเปอร์เมท-เทปน้ำหยดแบบแบน16-16.5mm.

รุ่น 350-141Bx5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเทปน้ำหยด16.5mm.

รุ่น 350-140x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเกลียวนอก-เทปน้ำหยด3/4^-16.5mm.

รุ่น 350-133x5

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเกลียวนอก-เทปน้ำหยด1/2^-16.5mm.

รุ่น 350-132x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเกลียวนอก-เทปน้ำหยดแบบแบน1/2^-16.5mm.

รุ่น 350-132Bx5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สี่ทางเกลียวใน-เทปน้ำหยด1^-16.5mm.

รุ่น 350-125x1

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สี่ทางเกลียวใน-เทปน้ำหยดแบบแบน1^-16.5mm.

รุ่น 350-125Bx1

ราคา ฿28.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

หกทางเกลียวใน-เทปน้ำหยดแบบแบน1^-16.5mm.

รุ่น 350-124Bx1

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ต่อตรงPE-เทปน้ำหยด25-16.5mm.

รุ่น 350-112x5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงPE-เทปน้ำหยดแบบแบน20-16.5mm.

รุ่น 350-111Bx5

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงPE-เทปน้ำหยดแบบแบน16-16.5mm.

รุ่น 350-110Bx5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สี่ทางPVC+เทปน้ำหยดแบบแบน1 1/2^-16.5mm.

รุ่น 350-187Bx2

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

สี่ทางPVC+เทปน้ำหยดแบบแบน2^-16.5mm.

รุ่น 350-188Bx2

ราคา ฿54.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

สี่ทางPVC+เทปน้ำหยด2^-16.5mm.

รุ่น 350-188x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

ต่อตรงสวมท่อPVC+เทปน้ำหยดแบบแบน1/2^-16.5mm.

รุ่น 350-191Bx5

ราคา ฿27.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน