เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อสายยางตัวผู้1/2^x5/8^x3/4^

รุ่น 510-Ax1

ราคา ฿5.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อสายยางตัวเมีย1/2x5/8x3/4^+ปะเก็น

รุ่น 510-Bx1

ราคา ฿7.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อสายยางสวมเร็ว มีลิ้น

รุ่น 510-LRx1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อสายยางสวมเร็ว

รุ่น 510-Lx1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อสายยาง2ทาง 1/2^x5/8^x3/4^

รุ่น 510x1

ราคา ฿12.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อสายยาง3ทาง1/2x5/8x3/4^สีฟ้า

รุ่น 512x1

ราคา ฿10.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อสายยาง1/2^x5/8^x3/4^สีฟ้า

รุ่น 511x1

ราคา ฿5.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน