สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 3 1 7

ข้อต่อก๊อกสนามเกลียวใน3/4^ ต่อเทปน้ำหยด

รุ่น 513-DTx1

ราคา ฿10.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อวาล์วสวมล็อคเร็ว

รุ่น 510Lx1

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อก๊อกสนามเกลียวในหมุน3/4^-สายไมโคร

รุ่น 510-Kx1

ราคา ฿15.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อก๊อกสนามไร้เกลียว3/4^-สายไมโคร5/7มิล

รุ่น 510-Jx1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อก็อกสนามเกลียวนอก3/4^-สวมเร็ว

รุ่น 510-Hx1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อก็อกสนามเกลียวใน3/4^-สวมเร็ว

รุ่น 510-Fx1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อก็อกสนามเกลียว3/4^-PE(16-20-25mm.)

รุ่น 510-Dx1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อก๊อกสนามไร้เกลียว-PE(16-20-25mm.)

รุ่น 510-Ex1

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ต่อตรงเกลียวนอก1/2^+PE16-20-25mm.

รุ่น 350-957Gx5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อก๊อกสนามไร้เกลียว-สวมเร็ว

รุ่น 510-Gx1

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน