เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

กรรไกรตัดกิ่งปากโค้ง ตรามือแดง

รุ่น 8-807-Ax1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

กรรไกรตัดกิ่งแสตนเลสปากตรง ตรามือแดง

รุ่น 8-807-Dx1

ราคา ฿230.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน