สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 1 7 0

วาล์วข้อต่อเปอร์เมท-เทปน้ำหยด16.5x16.5mm.PNP

รุ่น 387-141PNPx1

ราคา ฿8.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรมือบิดแดงสวมท่อPVC-เกลียวนอก1/2^

รุ่น 361x1

ราคา ฿8.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งสวมอุปกรณ์ 1^-(เทปกว้าง54มิล)

รุ่น 388-71x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วสวมอุปกรณ์PVC-เทปน้ำหยดแบน1/2^x16.5mm.

รุ่น 387-196Bx2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเปอร์เมท-เทปน้ำหยดแบน16x16.5mm.+ยาง

รุ่น 387-141Bx2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

บอลวาล์วเทปน้่ำพุ่ง 3/4" สวมอุปกรณ์PVC 3/4"

รุ่น 50001-CH2x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค 1 ตัว

วาล์วเกษตรสวมท่อPVC-เกลียวนอก1/2^

รุ่น 381x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรทานตะวันสวมท่อPVC-เกลียวนอก1/2^

รุ่น 389-10Rx2

ราคา ฿22.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำหยดแยกท่อแบบแบน

รุ่น 387-141Cx2

ราคา ฿24.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE 25mm.

รุ่น 388-92x1

ราคา ฿13.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรทานตะวันสวมท่อPE20x20mm.

รุ่น 389-31Rx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรทานตะวันสวมท่อPE25x25mm.

รุ่น 389-32Rx1

ราคา ฿13.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วสวมอุปกรณ์PVC-เทปน้ำหยดแบน1/2^x16.5mm.

รุ่น 387-196Bx1

ราคา ฿10.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรตะวันสวมท่อPVC-เกลียวนอก3/4x1/2^

รุ่น 389-11Rx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x20mm.

รุ่น 388-34x1

ราคา ฿14.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x16mm.

รุ่น 388-43x1

ราคา ฿12.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เฉพาะยางเปอร์เมท 20mm.

รุ่น 378-20x5

ราคา ฿11.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ยางข้อต่อเทปน้ำหยด 20 มิล

รุ่น 378-20Tx5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ยางอุดเปอร์เมท 20 มม.

รุ่น 378-20Cx5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

เฉพาะยางเปอร์เมท 32mm.

รุ่น 378-32x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน