เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เทปพันเกลียวตราแชมป์12x0.075mm ยาว10m. x0.2G./CM3

รุ่น 5555-CPx1

ราคา ฿6.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปพันเกลียวตราโตไว16x0.1mm ยาว20m. x0.25G./CM3

รุ่น 5555-3-20(TOWAI)x1

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เทปพันเกลียวตราไชโย 19x0.1mm ยาว15m. x0.2G./CM3

รุ่น 5555-CYx1

ราคา ฿15.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน