เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ถุงเพาะชำ 2x13

รุ่น 878-B2X13x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 กิโลกรัม

ถุงเพาะชำ 2x4

รุ่น 878-B2X4x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 กิโลกรัม

ถุงเพาะชำ 3x9

รุ่น 878-B3X9x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 กิโลกรัม

ถุงเพาะชำ 4x6

รุ่น 878-B4X6x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 กิโลกรัม

ถุงเพาะชำ 5x11

รุ่น 878-B5X11x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 กิโลกรัม

ถุงเพาะชำ 6x8

รุ่น 878-B6X8x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 กิโลกรัม

ถุงเพาะชำ 6x9

รุ่น 878-B6X9x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 กิโลกรัม

ถุงเพาะชำ 9x18

รุ่น 878-B9X18x1

ราคา ฿65.00 / 1 แพ็ค มี 1 กิโลกรัม