เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์ใบทูเวย์หมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 302-V1x1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ขาปักเกลียวใน3/4^xนอก1/2^(ไม่มีข้อต่อ)

รุ่น 344-50x1

ราคา ฿15.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ขาปักเกลียวนอก1/2^+ข้อต่อPE 20มิล

รุ่น 344-50+4x1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ขาปักเกลียวนอก1/2^+ข้อต่อสายยาง

รุ่น 344-50+1x1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เฉพาะขาปักเกลียวนอก-ใน3/4^(เกลียวใน1/2^ในตัว)

รุ่น 344-04x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ขาปักเกลียวนอก3/4^(ใน1/2^)+ข้อต่อPE25มิล

รุ่น 344-04+3x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ขาปักเกลียวนอก3/4^(ใน1/2^)+ข้อต่อสวมเร็ว

รุ่น 344-04+2x1

ราคา ฿32.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เฉพาะขาปักสปริงเกลอร์เกลียวใน3/4^x3/4^

รุ่น 344-03x1

ราคา ฿17.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เฉพาะขาปักสปริงเกลอร์เกลียวใน3/4^x1/2^

รุ่น 344-02x1

ราคา ฿16.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ขาปักเกลียวใน1/2^+ข้อต่อสายยาง1/2x3/4x5/8^

รุ่น 344-02+1x1

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เฉพาะขาปักสปริงเกลอร์เกลียวใน1/2^x1/2^

รุ่น 344-01x1

ราคา ฿15.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์ตุรกียิงไกลปรับองศาเกลียวทองเหลือง 1^

รุ่น 3-AT22x1

ราคา ฿1,800.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์ตุรกียิงไกล หมุนรอบตัว 2^

รุ่น 3-AT42FCx1

ราคา ฿9,000.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์ตุรกีปรับองศา เกลียวท.ล. 2^

รุ่น 3-AT40x1

ราคา ฿8,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์ตุรกียิงไกลหมุนรอบตัว อลูมิเนียม 1 1/2^

รุ่น 3-ATB25x1

ราคา ฿2,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์ตุรกี 63ม อลูมิเนียม เกลียวท.ล. 2 1/2^

รุ่น 3-DU150x1

ราคา ฿33,000.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์ตุรกี 36ม อลูมิเนียม เกลียวท.ล. 1 1/2^

รุ่น 3-DU70x1

ราคา ฿13,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์ตุรกี 83ม อลูมิเนียม เกลียวท.ล. 3^

รุ่น 3-DU200x1

ราคา ฿48,000.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อสวมเร็วอลูมิเนียม ขนาด 2^x2^

รุ่น 3-QCAL1x1

ราคา ฿1,800.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อสวมเร็วอลูมิเนียม ขนาด 2.5^x2.5^

รุ่น 3-QCAL3x1

ราคา ฿2,700.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน