เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 2^

รุ่น 390-5x1

ราคา ฿770.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1.1/2^

รุ่น 390-4x1

ราคา ฿500.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 3/4^

รุ่น 390-2x1

ราคา ฿230.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1/2^

รุ่น 390-1x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด