เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สี่ทางPVC+เทปน้ำหยดแบบแบน1^-16.5mm.

รุ่น 350-186Bx2

ราคา ฿24.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

สามทางPVC+เทปน้ำหยดแบบแบน2^-16.5mm.

รุ่น 350-185Bx2

ราคา ฿48.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

สามทางPVC+เทปน้ำหยด1 1/2^-16.5mm.

รุ่น 350-184x2

ราคา ฿34.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

สามทางPVC+เทปน้ำหยดแบบแบน1 1/2^-16.5mm.

รุ่น 350-184Bx2

ราคา ฿38.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

สามทางPVC+เทปน้ำหยด1^-16.5mm.

รุ่น 350-183x2

ราคา ฿17.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

สามทางPVC+เทปน้ำหยดแบบแบน3/4^-16.5mm.

รุ่น 350-182Bx5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สามทางPVC+เทปน้ำหยดแบน1/2^-16.5mm.(สวมอุปกรณ์3/4^)

รุ่น 350-181Bx5

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สามทางPE-เทปน้ำหยด25-16.5mm.

รุ่น 350-152x5

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สามทางPE-เทปน้ำหยดแบบแบน20-16.5mm.

รุ่น 350-151Bx5

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อสามทางเทปน้ำหยดแบบแบน 16.5mm

รุ่น 350-143Bx5

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเปอร์เมท-เทปน้ำหยด16-16.5mm.

รุ่น 350-141x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเปอร์เมท-เทปน้ำหยดแบบแบน16-16.5mm.

รุ่น 350-141Bx5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเทปน้ำหยด16.5mm.

รุ่น 350-140x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเกลียวนอก-เทปน้ำหยด3/4^-16.5mm.

รุ่น 350-133x5

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเกลียวนอก-เทปน้ำหยด1/2^-16.5mm.

รุ่น 350-132x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงเกลียวนอก-เทปน้ำหยดแบบแบน1/2^-16.5mm.

รุ่น 350-132Bx5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สี่ทางเกลียวใน-เทปน้ำหยด1^-16.5mm.

รุ่น 350-125x1

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สี่ทางเกลียวใน-เทปน้ำหยดแบบแบน1^-16.5mm.

รุ่น 350-125Bx1

ราคา ฿28.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

หกทางเกลียวใน-เทปน้ำหยดแบบแบน1^-16.5mm.

รุ่น 350-124Bx1

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ต่อตรงPE-เทปน้ำหยด25-16.5mm.

รุ่น 350-112x5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน