สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 4 8 3

บอลวาล์วเทปน้่ำพุ่ง 3/4" สวมอุปกรณ์PVC 3/4"

รุ่น 50001-CH2x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค 1 ตัว

ข้อต่อเทปน้ำพุ่งสวมอุปกรณ์ 3/4^ เทปกว้าง 43mm.

รุ่น 352-31x5

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อเทปน้ำพุ่งสวมอุปกรณ์ 1/2^ เทปกว้าง 35mm.

รุ่น 352-30x5

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อเทปน้ำพุ่งเกลียวนอก 1/2^ เทปกว้าง 35mm.

รุ่น 352-20x5

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน