เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อเทปน้ำพุ่งสวมอุปกรณ์ 3/4^ เทปกว้าง 43mm.

รุ่น 352-31x5

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อเทปน้ำพุ่งสวมอุปกรณ์ 1/2^ เทปกว้าง 35mm.

รุ่น 352-30x5

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อเทปน้ำพุ่งเกลียวนอก 1/2^ เทปกว้าง 35mm.

รุ่น 352-20x5

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน