เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน3^ลิ้นสปริง4^6หูสีดำ

รุ่น 213-Bx1

ราคา ฿450.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 212-Lx1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2^ลิ้นเหล็ก5หูสีดำ

รุ่น 212-SLx1

ราคา ฿350.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2"ลิ้นเหล็ก3"5หูสีดำ(ใหญ่)

รุ่น 212-SBx1

ราคา ฿580.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2^ลิ้นเหล็ก4หูสีดำ

รุ่น 212-Sx1

ราคา ฿300.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกจ์วัดแรงดัน หน้าปัด2.5^ (เกลียวนอกทล.1/4^)

รุ่น 660x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกจ์วัดแรงดันแบบน้ำมัน หน้าปัด2.5^(เกลียวนอกทล.1/4

รุ่น 660-OILx1

ราคา ฿400.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วเกลียวใน1^ลิ้นเตเปอร์สีฟ้า

รุ่น 241-25x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วเกลียวใน4^ลิ้นเหล็ก5หูสีฟ้า

รุ่น 228x1

ราคา ฿1,250.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วเกลียวใน4^ลิ้นเหล็ก6หูสีฟ้า

รุ่น 228-Lx1

ราคา ฿1,300.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วเกลียวใน3^ลิ้นเหล็ก5หูสีฟ้า

รุ่น 227x1

ราคา ฿1,000.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วเกลียวใน2^ลิ้นเหล็ก5หูสีฟ้า

รุ่น 225x1

ราคา ฿650.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วเกลียวใน4^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 224x1

ราคา ฿600.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วเกลียวใน3^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 223-Lx1

ราคา ฿540.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วเกลียวใน2^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 222x1

ราคา ฿250.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วเกลียวใน2 1/2^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 222-5x1

ราคา ฿270.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วสวมท่อPVC4^ลิ้นเหล็ก6หู

รุ่น 236-SWBx1

ราคา ฿1,295.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วสวมท่อPVC3^ลิ้นเหล็ก5หู

รุ่น 235-SWBx1

ราคา ฿1,025.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วสวมท่อPVC2 1/2^ลิ้นสปริง5หู(สวมอุปกรณ์3^)

รุ่น 235-CWx1

ราคา ฿600.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เช็ควาล์วสวมท่อPVC1 1/2ลิ้นเหล็ก5หูสวมอุปกรณ^

รุ่น 234-SWx1

ราคา ฿500.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน