เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเปอร์เมท-เทปน้ำหยดแบน16x16.5mm.(มือบิดส้ม)+ยา

รุ่น 387-141Tx2

ราคา ฿22.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรPE-เทปน้ำหยดแบบแบน16-16.5mm.

รุ่น 387-110Bx2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรเทปน้ำหยดแบบแบน16.5mm.

รุ่น 387-140Bx2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วสวมอุปกรณ์PVC-เทปน้ำหยดแบน1/2^x16.5mm.

รุ่น 387-196Bx2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเปอร์เมท-เทปน้ำหยดแบน20x16.5mm.

รุ่น 387-142Bx2

ราคา ฿22.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเปอร์เมท-เทปน้ำหยดแบน16x16.5mm.+ยาง

รุ่น 387-141Bx2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำหยดแยกท่อแบบแบน

รุ่น 387-141Cx2

ราคา ฿24.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน