สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 4 0 5

วาล์วเกษตรมือบิดแดงสวมท่อPVC-เกลียวนอก1/2^

รุ่น 361x1

ราคา ฿8.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรสวมท่อPVC-เกลียวนอก1/2^

รุ่น 381x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE1/2^x16mm.

รุ่น 387-1x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPVC-PE3/4^x16mm.

รุ่น 382-4x2

ราคา ฿24.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPVC-PE1/2^x16mm.

รุ่น 382-1x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPVC-PE3/4^x20mm.

รุ่น 382-5x2

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPE20x20mm.

รุ่น 380-20x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPE16x20mm.

รุ่น 380-16-20x2

ราคา ฿17.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE3/4^x20mm.

รุ่น 387-5x2

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE1/2^x25mm.

รุ่น 387-3x2

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE1/2^x20mm.

รุ่น 387-2x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรสวมท่อPVC-เกลียวนอก3/4^x1/2^

รุ่น 385x2

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมท่อPE20x20mm.-ยางเปอร์เมท

รุ่น 384-20x2

ราคา ฿28.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมท่อPE-เกลียวนอก16mm.x1/2^(ถุงละ 100)

รุ่น 383x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPVC-PE3/4^x25mm.

รุ่น 382-6x2

ราคา ฿34.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมท่อPE25x25mm.-ยางเปอร์เมท

รุ่น 384-25x2

ราคา ฿34.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรสวมท่อPVC3/4^

รุ่น 388-3x2

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรสวมท่อPVC3/4^x1/2^

รุ่น 388-2x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE3/4^x25mm.

รุ่น 387-6x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE3/4^x16mm.

รุ่น 387-4x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน