เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 1/2^x25mm.

รุ่น 388-32x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x16mm.

รุ่น 388-33x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x20mm.

รุ่น 388-34x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x25mm.

รุ่น 388-35x2

ราคา ฿31.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 1^x32mm.

รุ่น 388-36x2

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1/2^x16mm.

รุ่น 388-40x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1/2^x20mm.

รุ่น 388-41x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1/2^x25mm.

รุ่น 388-42x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x16mm.

รุ่น 388-43x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x20mm.

รุ่น 388-44x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x25mm.

รุ่น 388-45x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1^x32mm.

รุ่น 388-46x2

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 1/2^x16mm.

รุ่น 388-50x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 1/2^x20mm.

รุ่น 388-51x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 1/2^x25mm.

รุ่น 388-52x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 3/4^x16mm.

รุ่น 388-53x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 3/4^x20mm.

รุ่น 388-54x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 3/4^x25mm.

รุ่น 388-55x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE 16mm.

รุ่น 388-90x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE 20mm.

รุ่น 388-91x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน