เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วสายไมโคร รุ่นมือบิด

รุ่น 368-1x10

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

ตัวต่อมินิสปริงเกลอร์ 5/7 มม.

รุ่น 394x20

ราคา ฿10.00 / 1 แพ็ค มี 20 อัน

ข้อต่อสามทาง 12x7x12 มม.

รุ่น 395-6x2

ราคา ฿18.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

ข้อต่อสามทาง 12x12x12มิล

รุ่น 395-5x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

จุกปิดปลายสายไมโคร 12 มม.

รุ่น 395-7x2

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

ขาปักท่อน้ำหยด(สายไมโคร) ขนาด 3-7 มม.

รุ่น 371-5x10

ราคา ฿11.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

ตัวต่อสายไมโคร 3/5 มิล

รุ่น 395-2Sx20

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 20 อัน

ตัวต่อสายไมโครแยก4ทาง 3มิลx5มิล

รุ่น 395-4Sx20

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 20 อัน

ตัวต่อสายไมโครแยก2ทาง 5มิลx3มิล

รุ่น 395-3Sx20

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 20 อัน

วาล์วมินิสปริงเกลอร์ รุ่นมือบิดกลม

รุ่น 367-2x10

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

วาล์วมินิสปริงเกลอร์ รุ่นมือบิด

รุ่น 367-1x10

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

ตัวต่อสายไมโคร 3ทาง

รุ่น 395-3x20

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 20 อัน

ตัวต่อสายไมโคร 4ทาง

รุ่น 395-4x20

ราคา ฿80.00 / 1 แพ็ค มี 20 อัน

ตัวต่อมินิสปริงเกลอร์ 5มิลX5มิล

รุ่น 394-3Sx20

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 20 อัน

ตัวต่อมินิสปริงเกลอร์ 3มิลX5มิล

รุ่น 394-Sx20

ราคา ฿10.00 / 1 แพ็ค มี 20 อัน

ข้อต่อก๊อกสนามเกลียวใน3/4^ ต่อท่อสายไมโคร 12 mm.

รุ่น 513x1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน