เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ขาปักหัวฉีดสเปรย์ 5มิลมีล็อคสาย(สูง50ซม.)

รุ่น 393-3-50Bx10

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

ขาปักปีกผีเสื้อมีล็อคสายใส่หัวฉีดรุ่นเล็ก

รุ่น 393-Sx10

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

ขาปักปีกผีเสื้อ5-7มิล ล็อคสาย(สูง40ซม.)รูเล็ก

รุ่น 393-3Sx10

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

ขาปักปีกผีเสื้อ3-5มิลต่อสายไมโคร(สูง40ซม

รุ่น 392-2x10

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน