เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Analog

รุ่น 630x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ-Digital

รุ่น 640x1

ราคา ฿960.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบปรับระดับ+ขาปัก+วาล์ว

รุ่น 325-3x1

ราคา ฿22.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

มินิสปริงเกอร์ใบC+โครงPVCฝาครอบ 1/2" ใบเหลือง

รุ่น 321-CC(CY)x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบB เกลียวใน1/2^

รุ่น 311-Bx10

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบC เกลียวใน1/2^

รุ่น 311-Cx10

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบD เกลียวใน1/2^

รุ่น 311-Dx10

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบB เสียบท่อPE

รุ่น 321-Bx10

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบB+ฝาครอบPVC1/2^

รุ่น 321-BCx5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบC เสียบท่อPE

รุ่น 321-Cx10

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบNUNI เกลียวใน1/2^

รุ่น 311-Nx10

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์2in1เสียบท่อPE(รุ่นข้อต่อในตัว)

รุ่น 3222x10

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์2in1เสียบท่อPE+วาล์ว

รุ่น 3222-Vx10

ราคา ฿100.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบปรับระดับ+ฝาครอบPVC1/2^

รุ่น 325-C1x5

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบปรับระดับเกลียวใน1/2^

รุ่น 325-Gx10

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบD+ขาปัก

รุ่น 331-Dx1

ราคา ฿16.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

มินิสปริงเกลอร์2in1+ขาปัก

รุ่น 3322x1

ราคา ฿18.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

มินิสปริงเกลอร์2in1+ขาปัก+วาล์ว

รุ่น 3322-Vx1

ราคา ฿22.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

มินิสปริงเกลอร์ใบJ เสียบท่อPEรุ่นหัวปะทะ

รุ่น 321-Jx10

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบNUNI+ฝาครอบPVC1/2^

รุ่น 321-NCx10

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบNUNIเสียบท่อPE+วาล์ว

รุ่น 321-NVx10

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน

มินิสปริงเกลอร์ใบNUNI+ขาปัก

รุ่น 331-Nx1

ราคา ฿16.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด