สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 9 1 3 3 4

สปริงเกลอร์แนนเกลียวนอก1/2^ปรับองศา

รุ่น 313-Rx1

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์แนนเกลียวนอก1/2^รู3มิล

รุ่น 313x1

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์พลาสติกหัวทองเหลืองปรับองศา3/4เกลียวนอก

รุ่น 315-RBx1

ราคา ฿220.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกอร์พลาสติก 3หัวฉีด เกลียวใน 1^

รุ่น 316-3x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

สปริงเกลอร์พลาสติก หมุนรอบตัว 1^ เกลียวใน

รุ่น 316-Rx1

ราคา ฿220.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกอร์หมุนรอบตัวน้ำระยะกลางเกลียวนอก1/2^

รุ่น 313-J2x1

ราคา ฿100.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์พลาสติกหมุนรอบตัว 1^เกลียวใน

รุ่น 316-ORx1

ราคา ฿175.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์พลาสติก 4 หัวฉีดเกลียวใน 1^

รุ่น 316-4x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

สปริงเกลอร์แนนฝาครอบหมุนรอบตัว 1/2^

รุ่น 313-Cx1

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์แนน1/2^+ขาปักสายยาง1/2^x5/8^x3/4^

รุ่น 313-11x1

ราคา ฿75.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

สปริงเกลอร์พลาสติก 5 หัวฉีดเกลียวใน 1^

รุ่น 316-5x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

สปริงเกลอร์พลาสติกหมุนรอบตัว 3/4เกลียวนอก

รุ่น 315-ORx1

ราคา ฿160.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์พลาสติก ปรับองศา 1^เกลียวใน

รุ่น 316-2x1

ราคา ฿320.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์ตีกลับ ปรับองศา 3/4^

รุ่น 314-Tx1

ราคา ฿100.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์พลาสติก ปรับองศา 3/4^ เกลียวนอก

รุ่น 315-RPx1

ราคา ฿160.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์แนนเกลียวใน1^ใหญ่ รูน้ำ5มิล

รุ่น 316x1

ราคา ฿140.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์แนนเกลียวนอก3/4^ใหญ่ รู5มิล

รุ่น 315x1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกลอร์แนน3/4^ใหญ่+ขาปักสายยาง

รุ่น 315-1x1

ราคา ฿150.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

สปริงเกลอร์แนนเกลียวนอก3/4^รู3มิล

รุ่น 313-Bx1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สปริงเกอร์น้ำออก2 ทาง เกลียวนอก1/2^

รุ่น 313-2Wx1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน