product.cat.title

Promotion 11.11 ชุดหัวพ่นหมอก หัวทองเหลืองปรับองศาได้

ให้น้ำกระจายเป็นฝอยเล็กๆประหยัดน้ำ สามารถใช้ร่วมกับชุดหัวพ่นหมอกมอเตอร์ไฟฟ้า 9019-PS ได้ ในชุดประกอบด้วย 1.สายPVCอย่างหนา ยาว 7.5 เมตร 1 ม้วน 2.หัวพ่นหมอกปรับได้พร้อมข้อต่อ 4 ตัว 3.หัวพ่นหมอกพร้อมข้อต่อปลายสาย 1 ตัว 4.คลิปยึดสายPVC 5 ตัว 5.เข็มขัดพร้อมตะปู 5 ตัว 6.ชุดอุปกรณ์ข้อต่อพร้อมใช้งาน 3 ตัว

price.label : ฿990.00 ฿990.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด


product.codel.label : 8858901130812

product.model.label : 9019-KF7.5x1

product.stock.label : 21

product.brand.label : ไชโย (CY)                 อุปกรณ์เกษตร

      อุปกรณ์การเกษตรเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดแรงงสนและอำนวยความสะดวกฝห้กับเกษตร ลักษณะการฝช้งานจะ
สามารถแบ่งได้เป็น อุปกรณ์งานหนักและอุปกรณ์งานเบาแบ่งตามลักษณะใช่งานได้แก่ เครื่องมือใช่งานกับดินเครื่องมือชางานให้น้ำพืช และเครื่องมือที่ใช่กับต้นยางพารา

related.product