product.cat.title

ขาปักยึดท่อPE 20มม.

ใช้ต่อยึดกับท่อพีอี

price.label : ฿35.00 ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 10 อัน


product.codel.label : 8858901152708

product.model.label : 392-1-20x10

product.stock.label : 50

product.brand.label : ไชโย (CY)                 อุปกรณ์เกษตร

      อุปกรณ์การเกษตรเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดแรงงสนและอำนวยความสะดวกฝห้กับเกษตร ลักษณะการฝช้งานจะ
สามารถแบ่งได้เป็น อุปกรณ์งานหนักและอุปกรณ์งานเบาแบ่งตามลักษณะใช่งานได้แก่ เครื่องมือใช่งานกับดินเครื่องมือชางานให้น้ำพืช และเครื่องมือที่ใช่กับต้นยางพารา

related.product