product.cat.title

ตัวล็อคสแลนและพลาสติกชนิดไม่มีสปริง1/2^

สำหรับยึด รัด โครงสร้าง

price.label : ฿25.00 ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน


product.codel.label : 8858901104622

product.model.label : 379-20Sx5

product.stock.label : 33

product.brand.label : ไชโย (CY)                 อุปกรณ์เกษตร

      อุปกรณ์การเกษตรเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดแรงงสนและอำนวยความสะดวกฝห้กับเกษตร ลักษณะการฝช้งานจะ
สามารถแบ่งได้เป็น อุปกรณ์งานหนักและอุปกรณ์งานเบาแบ่งตามลักษณะใช่งานได้แก่ เครื่องมือใช่งานกับดินเครื่องมือชางานให้น้ำพืช และเครื่องมือที่ใช่กับต้นยางพารา

related.product