ข่าวสารและกิจกรรม

ทุกงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำ การเกษตร ร่วมไปถึงงานอื่น ๆ มีงานที่ไหน... กนกโปรดักส์ ร่วมด้วย !!