ประวัติบริษัท

 บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อผลิตอุปกรณ์พลาสติกในงานด้านการเกษตรโดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 22 ปี ทำให้ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของทางเรานั้น มีมากกว่า 6,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลายหลายของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์สินค้าตรา " Red Hand " " ไชโย " และ " แชมป์ " ด้วยแนวความคิดที่ว่า...
“ คุณภาพคุ้มค่า ในราคายุติธรรม ”
          ในปี พ.ศ. 2541 : เริ่มโรงงานเอกชัย เพื่อผลิต ฟุตวาล์ว

           ในปี พ.ศ. 2543 : เพิ่มเครื่องแกะแม่พิมพ์ CNC

           ในปี พ.ศ. 2544 : เพิ่มสายการผลิตสปริงเกอร์

           ในปี พ.ศ. 2551 : ขยายคลังสินค้า และ ขยายสำนักงานใหญ่

           ในปี พ.ศ. 2552 : เพิ่มขยายโรงงานมหาชัย เพื่อผลิต ข้อต่อ PVC

           ในปี พ.ศ. 2553 : เพิ่มสายการผลิตท่อ PE ทางการเกษตร

           ในปี พ.ศ. 2554 : เป็นคู่ค้าสำคัญกับ ไทวัสดุ และ โฮมโปร

           ในปี พ.ศ. 2556 : เพิ่มขยายโรงงานสะแกงาม เพื่อผลิต ท่อ PVC และ เป็นคู่ค้าสำคัญ กับ เมกะโฮม

           ในปี พ.ศ. 2557 : ได้รับมาตรฐาน มอก. สำหรับ ท่อน้ำดื่ม PVC

           ในปี พ.ศ. 2558 : ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

           ในปี พ.ศ. 2561 : เริ่มก่อสร้างคลังสินค้าขนาด 20,000 ตร.ม. (คลังสินค้าเทียนทะเล)

                     วิสัยทัศน์

     บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการในงานด้านเกษตร โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ำเพื่อการเกษตร และสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

    โรงงานและมาตรฐานการผลิต

     สินค้าทุกชนิดจากแบรนด์ ตรามือ และ ไชโย ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานค้นคว้าและวิจัยของกนกโปรดักส์ ตั้งแต่เริ่มออกแบบชิ้นงานด้วยระบบ 3D ขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์ คัดเลือกวัตถุดิบออกแบบกระบวนการผลิตและทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบมาตรฐานสากล ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นแข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
   1. โรงงานผลิตและประกอบสปริงเกอร์ ( 1 Factory Water Sprinklers ) ด้วยโรงงานที่ครบวงจร เราจึงสามารถผลิต ประกอบและทดสอบสินค้าได้ทันทีมั่นใจได้ว่า สปริงเกลอร์จาก กนกโปรดักส์ ผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานแล้ว 100%
     2. โรงงานผลิตข้อต่อ PVC ( 2 Factory PVC Connecter ) มีเครื่องจักรจำนวนมาก สามารถผลิตข้อต่อคุณภาพสูงได้ทุกรูปแบบจากวัตถุดิบคุณภาพชั้นดี
  3. โรงงานผลิตท่อ PVC ( 3 Factory PVC Pipeline ) กนกโปรดักส์เป็นผู้ผลิตท่อน้ำ PVC มาตรฐานอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นคู่ค้าสำคัญของผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำมากมาย อาทิเช่น ไทยวัสดุ และ โฮมโปร
4.โรงงานผลิตท่อ PE และระบบท่อสายส่งน้ำต่างๆ ( 4 Factory PE Pipeline and Irrigation System ) เรามีเครื่องจักรทันสมัยทุกชนิด ที่สามารถรองรับการผลิตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรทุกรูปแบบโดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     5.สำนักงานใหญ่ ( 5 The Headquarters ) ซึ่งจะเป็นศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกนกโปรดักส์ทุกชนิด

     กนกโปรดักส์ ยังคงพัฒนาและขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายเพิ่มโรงงานขนาดใหญ่รองรับการผลิตและการส่งออกสินค้าจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ กนกโปรดักส์ ภายใต้ชื่อสินค้า ตรามือ และสินค้า ตราไชโย มีความภาคภูมิใจที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านระบบน้ำครบวงจรอันดับหนึ่งของเมืองไทย โดยมีพันธมิตรทางการค้าที่จัดจำหน่ายสินค้ามากกว่า 4,000 ร้านค้าทั่วประเทศ รวมถึงร้านค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ไทวัสดุ โฮมโปร และยังเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม
     ด้วยความมุ่งหวังให้สินค้าของเรา มีส่วนช่วยพัฒนาการทำเกษตรกรรมทั้งในและต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ " สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในประเทศเกษตรกรรมและความมั่นคงในการผลิตอาหารโลกต่อไป "