กนกโปรดักส์...จัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน
      คุณพลกฤต กนกสินภิญโญ ประธานบริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดการระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรครบวงจร จัดอบรม “Friendly Fun by Overseas Dept.” ส่งเสริมความรู้ความชำนาญด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน โดยได้รับเกียรติจากทีมฝ่ายต่างประเทศของบริษัท นำโดยคุณสุพาณี ธีรวราภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ เป็นวิdivากรให้ความรู้ในครั้งนี้
รอบเช้าเป็นการเสริมทักษะด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติเมื่อเข้ามาติดต่อบริษัท และรอบบ่ายทำกิจกรรมทบทวนคำศัพท์ต่างๆ จากการเล่นเกม พร้อมแจกรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ณ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด สำนdivงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563

Posted in news&activity on ส.ค. 31, 2020