โครงการอบรม เกษตร 1 ไร่ 1 แสน

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบน้ำเพื่อการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "ระบบน้ำเพื่อการเกษตร 1 ไร่ 1 แสน"

.
โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “การแบ่งพื้นที่เกษตรผสมผสาน” ต่อด้วยหัวข้อ “สมาร์ทฟาร์มและ ระบบโซลาร์เซลล์” และช่วงบ่ายจัดเต็มกับหัวข้อ “ความรู้ระบบน้ำเพื่อการเกษตร 1 ไร่ 1 แสน และการใช้งานระบบอัตโนมัติในการควบคุมระบบน้ำ"
.
พร้อมแจกรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ชั้น 3 THE BRIGHT CONFERENCE เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563


Posted in news&activity on ก.ย. 29, 2020