กนกโปรดักส์ร่วมสนับสนุน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกู้วิกฤต COVID-19

           โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกู้วิกฤต Covid-19


          คุณชยุต ตุลยนิติกุล รองประธานบริหารบริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด และทีมงาน ได้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกู้วิกฤต Covid-19 

โดยมีคุณประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้าร่วมให้ความรู้กับเกษตรกรทั้ง 10 อำเภอ จำนวนกว่า 1,000 คน เช่น การปลูกพืช 

การวางระบบน้ำ การเลี้ยงสัตว์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ปัญหาภัยแล้ง 


          ในงานนี้ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ได้สนับสนุนอุปกรณ์ระบบน้ำเพื่อการเกษตร และมอบหมายให้ทีมงานฝ่ายติดตั้งของบริษัทฯ นำอุปกรณ์ดังกล่าว

ติดตั้งระบบน้ำบนแปลงปลูกขิง ให้กับแปลงเกษตรสาธิตของโครงการฯ อีกทั้งยังมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพของกนกโปรดักส์ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน 

ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563Posted in news&activity on ก.ค. 23, 2020