บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ผู้นำด้านระบบน้ำครบวงจร จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
🌸บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ผู้นำด้านระบบน้ำครบวงจร จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9🌸
💧โดยพนักงานสาขาเทียนทะเล ได้บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะตั้งแต่หน้าโรงงานสาขาเทียนทะเล จนถึง อบต.บ้านคลองสวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563💧


Posted in news&activity on ส.ค. 11, 2020