บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 คุณสมยศ แสงอังศุมาล ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ตัวแทนบริษัทฯ ต้อนรับคุณอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด 


พร้อมเลือกชมสินค้าของกนกโปรดักส์ที่ Kanok Market และชมการแนะนำสินค้าระบบน้ำเพื่อการเกษตร จากฝ่ายติดตั้งของบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563Posted in news&activity on พ.ย. 04, 2020