จัดทำแปลงเกษตรต้นแบบบนพื้นที่ 20 ไร่
   บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด และทีมติดตั้ง นำโดย คุณพลกฤต กนกสินภิญโญ ร่วมกับ พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ พลตรีรังษี กิติญาณทรัพย์ รองผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จัดทำแปลงเกษตรต้นแบบบนพื้นที   
เพื่อใช้เป็นแปลงต้นแบบสำหรับให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจการทำเกษตร ได้เข้าชมดูงานพร้อมเรียนรู้หลักการทำเกษตรอย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง 
โดยทางบริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ระบบน้ำ เช่น มินิสปริงเกอร์ แอร์วาล์ว ท่อ PVC สายไมโคร และแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงวางแผนพร้อมลงพื้นที่วางระบบน้ำทั้งหมด

Posted in news&activity on ก.ค. 02, 2020