ขอกำหนดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย
ข้อมูลระบุตัวตน
ชื่อ , นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เพศ
วันเกิด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
บัญชีโซเชียลมีเดีย
ข้อมูลทางธุรกรรม

ลูกค้าสามารถ แก้ไขข้อมูลเบื่องต้นได้เองในMy Account
หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะ ยกเลิกAccount สามารถ ส่งEmail มาที่ kanokonline@gmail.com